Tisztelt Látogató!

Monor Város Önkormányzata elkészíti a 2021-2027 évekre szóló Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáját (FVS), mely az Európai Unió elvárásait figyelembe vevő dokumentum, és a 2021-27-es forrásfelhasználás feltétele.
A stratégia tervezése során a város felülvizsgálja, vagy újradefiniálja jövőképét, célrendszerét, cselekvési tervét, megalapozza a város további, jövőben elkészítendő stratégiai dokumentumait.
A városnak egy folyamatosan változó gazdasági – technológiai környezethez, az éghajlatváltozás kihívásaihoz és a klímasemlegességi célok eléréséhez, a digitalizáció folyamataihoz, váratlan külső veszélyhelyzetekhez kell alkalmazkodnia, mint amilyen egy világszintű járványhelyzet, és mindezek társadalomra gyakorolt hatásai. Alkalmazkodóképessége kiemelt fontosságúnak bizonyul a következő évtizedben. Ezeket kell figyelembe vennünk városfejlesztési jövőképünk és stratégiánk megfogalmazása során, melyek egyúttal hatással vannak, lesznek a városfejlesztés gazdasági – társadalmi peremfeltételeire is.
A tervezés azonban nem alapulhat egy szűk csoport rálátásán, elképzelésén, még, ha megfelelő szakértelemmel és ismeretanyaggal rendelkezik is. Nagyon fontos a közösséggel való együttgondolkodás, az itt lakók véleményének, igényeinek, ötleteinek megismerése, hogy valóban olyan jövőkép, és olyan célok fogalmazódjanak meg, melyek megvalósulása a városi többség elégedettségét és örömét szolgálja.

Kérjük, hogy segítse munkánkat, és töltse ki az itt elérhető kérdőívet!

Köszönjük megtisztelő figyelmét, a ránk szánt idejét!

Darázsi Kálmán
polgármester

Lakossági Kérdőív

 intézményi kérdőív